Globalna civilizacija je pred kolapsom?

Nova studija koju je sponzorisao centar NASA upozorava da bi globalna industrijska civilizacija mogla doživeti kolaps u narednim decenijama zbog neodržive eksploatacije resursa i nejednake distribucije bogatstva.

Studija naglašava da se upozorenja o kolapsu doživljavaju kao kontroverzna, a sada se pokušava objasniti da je prema istorijskim podacima vidljivo da je proces rasta i kolapsa krug koji se redovno ponavljao.

Istraživački projekat  bazira se na novoj multidisciplinarnoj metodi HANDY – Dinamika interkcije ljudi i prirode, koju saradnji sa naučnicima prirodnih i društvenih nauka predvodi matematičar Safa Motešari.

Prema istorijskim zapisima, čak su i napredne, kompleksne i kreativne civilizacije podložne kolapsu, što dovodi u pitanje održivost moderne civilizacije.

Faktori koji objašnjavaju propast civilizacija i koji bi mogli odrediti rizik kolapsa moderne civilizacije su populacija, klima, voda, poljoprivreda i energija.

Oni mogu dovesti do kolapsa kada konvergiraju i generišu dva ključna društvena faktora: “rastezanje” resursa zbog naprezanja ekoloških kapaciteta i ekonomsku podelu društva na elite – bogate i mase – siromašne.

Ovi istorijski fenomeni igrali su glavnu ulogu u procesima kolapsa poslednjih pet hiljada godina.

 

Najveći krivac – industrijski razvijene zemlje

 

Trenutno je nivo ekonomske podele iznuzetno veliki i povezan je s prevelikom potrošnjom resursa, a elite se uglavnom nalaze u industrijski  razvijenim zemljama.

Potrebno je hitno rešiti ekonomsku nejednakost, kako bi se osigurala pravedna distribucija resursa, a njihovu konzumaciju treba drastično smanjiti.

Ovo je poziv za buđenje vladama, korporacijama i konzumentima, navodi se u studiji i naglašava da se strukturne promene moraju dogoditi odmah.

 

Izvor: Gardijan