Ova pufnica je mašina za ubijanje (VIDEO)

Ovo čudno stvorenje je privuklo veliku pažnju ljudi. Snimljeno je na dnu okeana kako hoda i na veoma čudan način lovi plen.

451432_ribetina1_f

Grabljiva prugasta žaba pecač (Antennarius striatus) je kratka i zdepasta riba, ali ponekad može da proširi svoje telo dobijajući netipičan oblik za koštane ribe.

Pojedine vrste su bogato kamuflirane što im omogućava da se zaštite od grabljivica, ali i da lakše namame plen. Mnoge vrste mogu da promene svoju boju, a neke su i prekrivene drugim organizmima kao što su alge i hidrozoe. U skladu sa svojom kamuflažom, ove ribe se kreću sporo, vrebaju plen, a onda napadaju izuzetno brzo, za samo 6 milisekundi.

Postoji nekoliko tragova fosila žabe pecača, ali je poznato da potiče iz Alžira iz doba miocena.

Video koji je napravio Jose Lachat osvojio je „Prix de ‘l Insolite” (Nagradu za neuobičajeno) na Međunarodnom festivalu podvodnih slika koji se održao u gradu Antibu, u Francuskoj.