Nedostaje 8.000 izveštaja o izvorima zagađivanja

Agencija za zaštitu životne sredine Srbije upozorila je danas da više do 7.000 preduzeća izbegava za dostavi izveštaj za Nacionalni registar izvora zagađivanja.

ZAGADJENJE PRIRODNE OKOLINE

Do sada je Agencija primila oko 10.700 izveštaja od nešto više od 6.000 obveznika, ali nedostaje oko 8.000 izveštaja o izvorima zagađivanja.

Kako je saopšteno, najveći broj izveštaja nisu dostavila preduzeća koja na tržište Srbije stavljaju proizvode koji nakon upotrebe postaju poseban otpad – gume, baterije, ulje.

Agencija za zaštitu životne sredine najavila je da će 9. maja pokrenuti akciju kako bi se u naredna dva meseca sakupili svi podaci koji nedostaju u njenom informacionom sistemu.

U toj akciji trebalo bi da učestvuju sve nadležne inspekcijske službe, pre svega inspekcije zaštite životne sredine i komunalne inspekcije, koje će naložiti preduzećima da Agenciji dostave tražene podatake u roku od najviše pet do sedam radnih dana.

Za nedostavljanje podataka za Nacionalni registar izvora zagađivanja predviđena je kazna od 500.000 do 1.000.000 dinara.