Rečne kornjače “pričaju” sa mladuncima

Naučnici iz Brazila uspeli su da prisustvuju podvodnom „razgovoru kornjača“.

Snimci su otkrili da rečne kornjače, tokom sezone “gnežđenja”, razmenjuju informacije vokalnim putem – međusobno komuniciraju koristeći najmanje šest različitih zvukova, u šta spada i komunikacija između majke i mladunaca.

196671983153f5b1ff3bd34610429892_orig

Istraživači navode da je ovo prvi put da je zabeležena roditeljska briga kod kornjača. Takođe upozoravaju da bi kornjače mogle biti osetljive na buku.

Rezultati istraživanja objavljeni u magazinu „Herpetologica“ uključuju i snimke neobičnog govora kornjača. Otkrivaju da životinje možda vode znatno kompleksnije društvene živote nego što se ranije mislilo.

Istraživački tim koristio je mikrofone i podvodne hidrofone na reci Trombetas u Amazoniji između 2009. u 2011. godine, da bi snimio preko 250 različitih zvukova životinja. Naučnici su dalje analizirali snimke i razvrstali vokalizaciju u šest različitih tipova, povezujući svaku kategoriju sa specifičnim ponašanjem.

Doktor Kamila Ferara izjavila je za BBC News: „Tačno značenje nije poznato.. ali mislimo da razmenjuju informacije. Mislimo da zvuk pomaže životinjama sa sinhronizuju svoje aktivnosti u toku sezone gnežđenja.“

Zvuci koji su životinje ispuštale vrlo suptilno su se razlikovali u zavisnosti od ponašanja. Na primer, odrasle jedinke ispuštale su specifičan zvuk kada su migrirale kroz reku, a drugačiji zvuk kada su se okupljale ispred plaža za gnežđenje. Specifičan zvuk ispuštale su i kada su čekale mladunce na plaži.

Doktor Ferara veruje da ženke ove zvuke proizvode kako bi vodile mladunce ka vodi i kroz vodu. “Bez tih zvukova, mladunci ne bi znali kuda da idu.”

Pošto mnoge vrste kornjača imaju životni vek od nekoliko decenija, istraživači takođe smatraju da mlađe kornjače uče veštine “govorne komunikacije” od starijih jedinki.