Hidroelektrana Zvornik otvorila riblju stazu

Na Hidroelektrani “Zvornik” u utorak 15. aprila otvorena je riblja staza, koja će omogućiti nesmetan prolazak riba iz donjeg toka Drine uzvodno u Drinsko jezero, gde će se mrestiti.

web_hezvornik

Kako je saopšteno iz opštinske organizacije sportskih ribolovaca “Drinsko jezero” u Malom Zvorniku, staza će biti otvorena mesec dana.

U periodu kada je riblja staza otvorena vrše se i kontrolna merenja migracije riba, na osnovu kojih je moguće sagledati stanje ribljeg fonda u tom delu Drine.

Hidroelektrana “Zvornik” izgrađena je 1955. godine i jedina u zemlji ima takozvanu riblju stazu, koja se redovno otvara od 2003. godine.

Riblja staza uspostavlja ponovnu komunikaciju između jezera i nizvodnog toka Drine, pošto je izgradnjom brane prekinut prirodni prolazak ribe u gornje tokove radi obavljanja mresta.

Staza je duga oko 160 metara, kaskadnog je oblika sa četiri odmorišta, odnosno dublja bazena, u kojima se riba duže žadrzava, dok na pregradama između kaskada postoje otvori, cik-cak poređani, kroz koje riba prolazi.